USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Cała rada za absolutorium dla wójta

Aktualności

pieniądze
17.06
2022

Cała rada za absolutorium dla wójta

Rada Gminy Głusk udzieliła wójtowi Jackowi Anasiewiczowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowań, które odbyły się na sesji w środę 15 czerwca, za przyjęciem obydwu uchwał opowiedzieli się wszyscy radni.

Plan dochodów na 2021 rok został wykonany w ponad 101%, a wydatków w około 93%. - Na takie wyniki wpływ miało przede wszystkim to, że pod koniec roku otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa, związane z wyrównaniem strat z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT oraz środków na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Środki te trzeba było zaksięgować, ale nie zdążyliśmy ich wydać - tłumaczy w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Jego zdaniem pod względem finansowym ubiegły rok można uznać za udany, ale 2022 będzie zdecydowanie trudniejszy. - W 2021 roku nie było jeszcze na przykład tak dużego wzrostu cen paliw czy energii, które od stycznia tego roku wzrosły nawet o kilkaset procent i sytuacja nadal jest niepewna. To nie może pozostać bez wpływu nie tylko na budżety domowe, ale także sytuację finansową samorządów - prognozuje Jacek Anasiewicz.

Wśród najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w ubiegłym roku wymienia kilka zadań z programu rewitalizacji o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych. Środki te zostały wykorzystane m.in. na rozbudowę remiz strażackich na potrzeby świetlic wiejskich w Ćmiłowie i Wilczopolu, budowę boiska w Wilczopolu i zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie. Ponadto dzięki wsparciu z unijnego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina wybudowała od podstaw świetlice wiejskie w Głuszczyźnie i Kazimierzówce oraz wydała około 7 milionów złotych na inwestycje drogowe, także te zrealizowane wspólnie z Powiatem Lubelskim.

 

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-cala-rada-za-absolutorium-dla-wojta,27243.html?p=1

 

Powrót