USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
20.09
2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego   i na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. z siedzibą w Dominowie wkładu pieniężnego w kwocie 420 000 złotych. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 299/26 o pow. 0,0150 ha położonej w Kalinówce z przeznaczeniem na budowę  infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

 

      Przewodnicząca Rady Gminy Głusk 
Sylwia Jurek
Powrót