USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wyróżnienie dla GOPS

Aktualności

Zdjęcie grupowe
29.11
2022

Wyróżnienie dla GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku wśród wyróżnionych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W województwie lubelskim pomocą społeczną jest objętych prawie 30 tysięcy rodzin. Świadczeniem tych usług na co dzień zajmuje się ponad 620 jednostek organizacyjnych. Ich przedstawiciele spotkali się w miniony piątek, by wziąć udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego.

Uroczystość w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim była okazją do wręczenia podziękowań oraz uhonorowania instytucji i osób, które angażują się w pomoc potrzebującym. Wśród wyróżnionych znalazł się kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głusku. Dyplom uznania "za profesjonalne i kompleksowe działania dla osób i rodzin wieloproblemowych, osobiste zaangażowanie w pracę z osobami potrzebującymi, a w szczególności aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku" z rąk m.in. wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika odebrał kierownik GOPS w Głusku Agnieszka Bolibok.

Z danych LUW wynika, że w całym regionie zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje ponad 7,5 tysiąca pracowników zatrudnionych w instytucjach, prowadzonych przez samorządy i podmioty niepubliczne. W pierwszym półroczu tego roku różnymi formami wsparcia było objętych 63 tysiące 139 osób z 29 tysięcy 713 rodzin, które korzystały z oferty m.in.: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.


(fot. GOPS w Głusku)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-wyroznienie-dla-gops,28077.html?p=1

 

 
Powrót