USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
29.12
2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Głusk ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2023

Powrót