USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Otwarty nabór na Partnera spoza...

Aktualności

Herb Gmina Głusk
22.02
2023

Otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Głusk na podstawie Art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 10. Lepsza edukacja.

Powrót