USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Ważna informacja dla właścicieli...

Aktualności

Szambo
06.03
2023

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy Głusk przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o udokumentowaniu wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez posiadanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów wykonania usług wystawionych każdorazowo po jej wykonaniu.

 Usługa powinna być wykonana przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Głusk na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dopuszcza się także okazanie potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych, osadów ściekowych przez stację zlewną. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek kontroli częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych z szamb i osadników, prosimy więc o poważne potraktowanie tej informacji. 

Nie przestrzeganie powyższych zasad podlega karze grzywny.

 

Powrót