USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Mobilny punkt konsultacyjny

Aktualności

Kawałek plakatu
17.05
2023

Mobilny punkt konsultacyjny

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Informacja o miejscach i terminach konsultacji na załączonej grafice.

Plakat z informacjami

 

Opis do plakatu:

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

KRAINA WOKÓŁ LUBLINA "Kraina wokół Lublina"

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY  ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027  dla obszaru działania LGD "Kraina wokół Lublina"

Przyjdź i porozmawiaj z nami! Dowiedz się, jakie będą:

  • cele i przedsięwziecia,
  • budżet,
  • formy wsparcia,
  • kryteria wyboru wniosków,
  • plan komunikacji

21.05.2023 (NIEDZIELA)

  • Świetlica wiejska, Osmolice Pierwsze 33, godz. 14:00-16:00
  • Park w Niemcach, godz. 10:00-12:00
  • Zawody Strażackie w Radawcu Dużym, boisko przy Aeroklubie, godz.12:00-14:00

28.05.2023 (NIEDZIELA)

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, ul. Tadeusza Kościuszki 148, godz. 15:00-17:00
  • Gminne Zawody Strażackie, Plac przy OSP Kłodnica (Gmina Borzechów), godz. 10:00-12:00

    www.krainawokollublina.pl

 

..Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziaianie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Powrót