USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁUSK o...

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁUSK 
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glusk
21.08
2023

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁUSK o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glusk

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.)

 

 

 

Załączniki

Powrót