USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności LXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy...

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
22.08
2023

LXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Głusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lublin 
  z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku samorządowych jednostek oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/16 Rady Gminy Głusk z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, jednostek budżetowych Gminy Głusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głusk zlokalizowanej w Mętowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i wymagań, jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego – sołeckiego zgłaszane do budżetu gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla terenów położonych w miejscowościach Wilczopole Kolonia i Dominów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 636/5, 636/2 położonych w miejscowości Ćmiłów stanowiących własność Gminy Głusk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości o nr 669/3 o pow. 0,0900 ha w Prawiednikach stanowiącej mienie gminy w zamian za zwolnienie z części długu wynikającego z obowiązku wypłaty odszkodowania za działkę nr 699/30 o pow. 0,0203 ha położoną w Prawiednikach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne (ul. Granatowa). 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinówka 
   (ul. Jaworowa). 
 18. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska nowo wybranym dyrektorom szkół. 
 19. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego z przyjęciem ślubowania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk

        Sylwia Jurek

Powrót