USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Witaj Szkoło!

Aktualności

Witaj Szkoło!
05.09
2023

Witaj Szkoło!

Nowy rok szkolny w gminie Głusk rozpoczęło 1880 dzieci. Inauguracja odbyła się w poniedziałek 4 września w największej gminnej placówce, czyli Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie w obecności wójta Jacka Anasiewicza.

W czterech I klasach w Kalinówce będzie się uczyć prawie 80 dzieci. Łącznie do szkoły będzie uczęszczać prawie 770 dzieci i młodzieży, w tym 150 przedszkolaków.

W związku z rosnącą liczbą dzieci gmina planuje rozbudowę placówki. - Mamy już dokumentację techniczną inwestycji, złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i szukamy pieniędzy na sfinansowanie tego zadania ze źródeł zewnętrznych - poinformował wójt Anasiewicz.

Podczas poniedziałkowej uroczystości wójt wręczył uczniom z Kalinówki upominki i złożył wszystkim, także ich rówieśnikom z pozostałych placówek oświatowych, życzenia owocnej pracy.

Drugą pod względem liczby uczniów w gminie jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie, która po połączeniu z nowym Przedszkolem w Dominowie od 1 września jest zespołem szkół. W 24 oddziałach w Mętowie, w tym oddziałach przedszkolnych i przedszkolu w Dominowie, w tym roku szkolnym będzie się uczyć prawie 580 dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu Kolonii naukę rozpoczęło 300 uczniów, w tym przedszkolaki. Dla najmłodszych mieszkańców gmina chce wybudować przedszkole. - Na razie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy unijnych. Szacujemy, że nowe przedszkole może kosztować około 13 milionów złotych, z czego do 85 procent chcemy pozyskać z Unii Europejskiej. Decyzji o podziale środków można się spodziewać w tym roku i jeśli będzie pozytywna budowa potrwa około 2 lat - przewiduje wójt Jacek Anasiewicz.

Trwa rozbudowa kolejnej placówki w gminie, czyli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach. W poniedziałek naukę rozpoczęło tutaj około 240 uczniów, w tym ponad 60 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Prace przy rozbudowie szkoły są realizowane zgodnie z planem. Po ich zakończeniu placówka wzbogaci się o 13 sal dydaktycznych, stołówkę, świetlicę oraz sale terapeutyczne. Ponadto przy szkole powstanie nowe trawiaste boisko do piłki nożnej z piłkochwytami, które zostanie ogrodzone i oświetlone. Zadanie, współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" powinno zostać zrealizowane w drugiej połowie przyszłego roku.

(fot. UG Głusk)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-witaj-szkolo-foto,29492,1.html

 

Powrót