USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie LXV sesja VIII...

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
24.10
2023

Zawiadomienie LXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 31 października 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głusk na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku w Dominowie.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Głusk

 Sylwia Jurek

 

Powrót