USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Gmina trzyma poziom

Aktualności

Gmina trzyma poziom
01.12
2023

Gmina trzyma poziom

Listopad przyniósł gminie Głusk kolejne sukcesy. W połowie miesiąca samorząd otrzymał nagrodę za pierwsze miejsce w województwie lubelskim w rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej "Gmina dobra do życia", a w czwartek 30 listopada odebrał dwa wyróżnienia w kolejnym prestiżowym zestawieniu - Rankingu Gmin Lubelszczyzny.

Gmina Głusk została Liderem Powiatu Lubelskiego i odebrała nagrodę za trzecie miejsce wśród gmin wiejskich w rankingu opracowanym przez lubelski ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

Wójt Jacek Anasiewicz cieszy się z obydwu sukcesów, choć przyznaje, że rankingu PAP i FRDL są różne. - Pierwszy powstał na podstawie aż 63 kryteriów i ma zasięg ogólnopolski. W drugim było branych pod uwagę 16 wskaźników, a zestawienie obejmuje samorządy z województwa lubelskiego. Obydwa pokazują jednak, że utrzymujemy wysoki poziom rozwoju, tym bardziej, że liderem powiatu i na trzecim miejscu wśród gmin wiejskich byliśmy także w poprzednim rankingu FRDL - podkreśla w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Jacek Anasiewicz.

Autorzy zestawienia FRDL i US w Lublinie uwzględnili wszystkie gminy województwa lubelskiego. Pod uwagę brali dane statystyczne z lat 2020 - 2022, które obejmują m.in.: dochody własne, wydatki inwestycyjne, wydatki na administrację publiczną i wielkość dotacji ze środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wśród kryteriów były również: wydatki na ochronę powietrza i klimatu, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej, przyrost naturalny, udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Uwzględniając wszystkie wskaźniki gmina Głusk wypadła najlepiej w powiecie lubelskim, a w skali województwa wśród gmin wiejskich uplasowała się na trzeciej pozycji za Puchaczowem i Wojcieszkowem.

Uroczyste podsumowanie najnowszego Rankingu Gmin Lubelszczyzny odbyło się w Trybunale Koronnym w Lublinie. Patronami honorowymi zestawienia byli wojewoda lubelski, marszałek województwa i dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.


(fot. UG Głusk)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-gmina-trzyma-poziom,29959.html?p=1

 

Powrót