USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Radni zgodnie za budżetem

Aktualności

Sala konferencyjna z osobami siedzącymi przy długim stole, skupione na prezentacji, komputery przenośne na stole, wykresy na ekranie w tle.
20.12
2023

Radni zgodnie za budżetem

Dochody Gminy Głusk zbliżają się do poziomu 100 milionów złotych, a wydatki już przekroczyły tę granicę. W budżecie na 2024 rok, przyjętym jednogłośnie na sesji we wtorek 19 grudnia, radni zapisali ponad 94,5 miliona złotych dochodów i prawie 105,5 miliona wydatków.

Na inwestycje głuski samorząd zaplanował około 35,5 miliona złotych, przy niecałych 22 milionach 400 tysiącach w tegorocznym budżecie.

Choć nie jest to łatwe staramy się co najmniej utrzymywać poziom inwestycji z ostatnich lat. W przyszłym roku wszystkie zadania, na które mamy przyznane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będą realizowane, a niektóre sfinansujemy z własnych pieniędzy. Jednocześnie czekamy na uruchomienie obiecanych przez rząd środków unijnych oraz przywrócenie dawnego systemu finansowania, w tym udziału gmin w podziale wpływów z podatku dochodowego - ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Najwięcej, bo około 15 milionów złotych, w przyszłym roku samorząd chce przeznaczyć na drogi. Większość tych pieniędzy będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych. W budżecie na 2024 rok rada gminy zabezpieczyła m.in. prawie 5,5 miliona złotych na rozbudowę ul. Lipowej w Kalinówce wraz z budową chodnika i oświetlenia, na którą ma przyznane ponad 3 miliony z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne 4 miliony 150 tysięcy to środki na rozbudowę drogi Wilczopole Kolonia - Majdan Mętowski. To zadanie również będzie współfinansowane z RFRD, z którego gmina ma otrzymać prawie 2 miliony złotych. W ramach inwestycji drogowych Gmina Głusk planuje również budowę chodnika przy ul. Chmielnej w Kalinówce. Wartość tego zadania szacuje się na ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego 2 miliony będzie stanowić dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Kolejnym poważnym wydatkiem w planie inwestycyjnym na 2024 rok jest dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Prawiednikach. Na ten cel rada gminy zabezpieczyła w budżecie 9 milionów 700 tysięcy złotych, w tym 6 milionów 300 tysięcy z "Polskiego Ładu".

Korzystając ze środków unijnych Gmina Głusk chce również wybudować przedszkole w Wilczopolu Kolonii. Ta inwestycja może kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego 4 miliony 300 tysięcy będzie stanowić dotacja z Unii Europejskiej.

W budżecie na 2024 rok jest także zabezpieczonych prawie 500 tysięcy złotych na budowę oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy i boiska w Kalinówce oraz rozpoczęcie trzyletniego projektu zagospodarowania zabytkowego parku w Dominowie. Wartość kosztorysową tego drugiego zadania szacuje się na prawie 2 miliony 900 tysięcy złotych. Pieniądze na pokrycie części kosztów gmina chce pozyskać ze źródeł zewnętrznych, a cała inwestycja ma być zrealizowana w 2026 roku.


(fot. UG Głusk)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-radni-zgodnie-za-budzetem,30081.html?p=1

 

Powrót