USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Nagrody artystyczne i za osiągnięcia...

Aktualności

Nagrody artystyczne i za osiągnięcia dydaktyczne
20.12
2023

Nagrody artystyczne i za osiągnięcia dydaktyczne

Aleksandra Berecka i Henryk Skórski zostali pierwszymi laureatami nagród wójta gminy Głusk za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury. Odebrali je podczas sesji we wtorek 19 grudnia razem z 2 dyrektorami i 4 nauczycielami, którzy zostali uhonorowani za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nagrody dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną kultury zostały przyznane na podstawie uchwały, którą Rada Gminy Głusk przyjęła w październiku tego roku.

Aleksandra Berecka od 2016 roku jest instruktorem i choreografem Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk", a od 2017 również jego dyrektorem i kierownikiem artystycznym. W tym samym roku uzyskała tytuł dyplomowanego instruktora tańca, a od roku akademickiego 2010 - 2011 występuje w Zespole Tańca Ludowego UMCS w Lublinie.

Henryk Skórski także działał w ZTL "Mały Głusk" oraz tworzył i prowadził Orkiestrę Dętą Gminy Głusk. Od 2016 roku jest prezesem Stowarzyszenia Artystyczna Gmina Głusk i prowadzącym zespół śpiewaczy "Głuskowianki". Ponadto Henryk Skórski jest nauczycielem muzyki w szkołach podstawowych w Mętowie i Wilczopolu. Dla tej drugiej przygotował m.in. muzykę do hymnu szkoły. Oprócz tego jest organistą w parafii w Ćmiłowie, a także współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Ćmiłowie.

Poza pierwszymi nagrodami za działalność artystyczną podczas wtorkowej sesji zostały wręczone doroczne nagrody wójta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Otrzymały je Małgorzata Guellard, Agnieszka Dąbek, Agnieszka Szydłowska, Olga Krzywicka, Monika Staszczak i Marta Dudek.

Małgorzaty Guellard od września 2008 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Kierowana przez nią placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych i profilaktycznych, a także bierze udział w projektach, współfinansowanych z pieniędzy unijnych i programów krajowych. Szkoła w Kalinówce jest postrzegana jako przyjazna uczniom i wspierająca ich rozwój, o czym może świadczyć rosnąca co roku liczba dzieci, uczęszczających do tej placówki. Za swoją pracę dyrektor Guellard otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi i kilka Nagród Wójta Gminy Głusk.

Agnieszka Dąbek jest nauczycielem chemii z 17-letnim stażem, w latach 2017 - 2022 była wicedyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu Kolonii, a od 2022 roku pełni funkcję dyrektora. Dzięki jej staraniom uczniowie rozwijają swoje talenty naukowe i artystyczne, a także włączają się w realizację projektów obywatelskich. Efektem są m.in. uruchomienie szkolnego radiowęzła, powstanie kącika wypoczynkowego i realizacja projektu sportowego "Bądź aktywny".

Agnieszka Szydłowska od 2005 roku uczy matematyki w SP w Kalinówce, a oprócz tego organizuje konkursy wiedzy oraz przygotowuje uczniów do konkursów szkolnych, wojewódzkich czy międzynarodowych i olimpiad przedmiotowych. Angażuje się także w przygotowanie festynów, uroczystości czy szkolnych zbiórek charytatywnych, a w ostatnim czasie pełniła również funkcję koordynatora w programie "Cyfrowa szkoła".

Olga Krzywicka od września 2012 roku jest nauczycielką języka polskiego, logopedii i rewalidacji w SP w Wilczopolu Kolonii. Pełni również funkcję administratora szkolnej strony internetowej i profilu na Facebook’u, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a także organizuje uroczystości
i konkursy szkolne. Jest też pomysłodawczynią i koordynatorem wojewódzkiego konkursu "Mój poetycki zachwyt" oraz prezesem Stowarzyszenia "Wilczopole na rzecz dzieci i Młodzieży".

Monika Staszczak jest nauczycielką matematyki, geografii i rewalidacji w Zespole Szkół w Mętowie. Pracuje w tej placówce od września 2003 roku, a w latach 2009 - 2011 była jej wicedyrektorem. Jej uczniowie z powodzeniem startują w konkursach szkolnych, wojewódzkich i międzynarodowych, a także biorą udział w akcjach charytatywnych, na przykład "Góra grosza", "Szlachetna paczka" czy "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

Marta Dudek od września 1989 roku jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach. W pracy z uczniami kieruje się ich indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, do których dostosowuje metody i formy kształcenia. Prowadzi również stronę internetową szkoły i bierze udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wtorkowa sesja Rady Gminy Głusk była także okazją do wręczenia Paulinie Budnik-Kowalik nominacji na stopień nauczyciela mianowanego. Dzień wcześniej nauczycielka i psycholożka z ZS w Mętowie zdała egzamin z maksymalną liczbą punktów.

Wszystkie wymienione osoby odebrały nagrody i nominację na stopień nauczyciela mianowanego z rąk wójta gminy Głusk Jacka Anasiewicza i przewodniczącej rady gminy Sylwii Jurek.


(fot. UG Głusk)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-nagrody-artystyczne-i-za-osiagniecia-dydaktyczne-foto,30082,1.html

 

Powrót