USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Aktualności

Logo Gminy Głusk z czerwonym bykiem i zielenią, obok osoba w garniturze trzymająca długopis i czytająca dokument.
10.01
2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) WÓJT GMINY GŁUSK ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Powrót