USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Konkurs na realizację zadań publicznych

Aktualności

Grupa dzieci uczestniczy w zajęciach na zewnątrz przy szkole, niektóre z pomponami, w tle widoczny budynek i osoba z mikrofonem.
15.01
2024

Konkurs na realizację zadań publicznych

Gmina Głusk ogłosiła konkurs na realizację oświatowych, kulturalnych i sportowych zadań publicznych w 2024 roku i zwiększyła budżet na ten cel. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego mogą się starać łącznie o ponad 180 tysięcy złotych, czyli o 12 tysięcy więcej niż przed rokiem.

Te dodatkowe pieniądze gmina przeznaczyła na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochronę kultury i tradycji. W sumie do 72 tysięcy złotych zwiększyła wydatki na organizację zajęć z muzyki, śpiewu i tańca ludowego dla dorosłych i dzieci, imprez kulturalnych i koncertów, promujących gminę Głusk, udział w festiwalach i przeglądach, a także prezentację osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą oraz upowszechnianie czytelnictwa.

Podobnie jak w ubiegłym roku, czyli 10 tysięcy złotych, samorząd ma do rozdysponowania na oświatę, edukację, wychowanie oraz turystykę i aktywny wypoczynek. Pieniądze te można wykorzystać m.in. na programy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, edukacją ekologiczną, szkolenia profilaktyczne oraz organizację kolonii czy obozów harcerskich.

Nie zmienia się także kwota zaplanowana na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Na ten cel gmina przeznaczyła 100 tysięcy złotych. Można je wydać na przykład na organizację obozów i zajęć z młodymi piłkarzami i tenisistami stołowymi, a także udział w rozgrywkach, organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej i Lubelski Związek Tenisa Stołowego.

Oferty są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, a oceniająca je komisja będzie brać pod uwagę, m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

Propozycje można przekazywać do 2 lutego.


(fot. arch. SP w Kalinówce)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych,30196.html?p=1

 

Powrót