USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Rozpoczyna się długo oczekiwana...

Aktualności

Rozpoczyna się długo oczekiwana rozbudowa drogi gminnej Nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego
08.02
2024

Rozpoczyna się długo oczekiwana rozbudowa drogi gminnej Nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego

Wykonawcą robót budowlanych jest firma STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król z Lublina. W dniu 24.01.2024 r. Gmina podpisała umowę o wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107098L ulica Lipowa w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego”.

 Zadanie to jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o dofinansowanie z Wojewodą Lubelskim podpisano w dniu  06.11.2023r. Zadanie obejmuje roboty drogowe polegające na poszerzeniu obecnej nawierzchni drogowej do 5,5m na odcinku 1 440m, korekty jej przebiegu oraz budowie chodnika o szerokości 2,0 m na całej długości drogi wraz z budową oświetlenia drogowego. Konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona w warstwach podbudowy i zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Droga będzie miała nowe oznakowanie poziome i pionowe. Głównym celem inwestycji  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na drodze.

Wartość inwestycji to 3.987.352,50 zł

Z czego 2.392.411.50 zł to środki pochodzące z dofinansowania RFRD. 

Ukończenie  inwestycji przewiduje się w okresie 8 miesięcy od podpisania umowy.

Powrót