USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności LXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy...

Aktualności

Opis: Osoba w biurowym otoczeniu, trzymająca dokument i długopis, z laptopem w tle; po prawej stronie logo z napisem "Gmina Głusk" zawierające czerwonego byka i zielone liście.
16.04
2024

LXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Głusk zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L Lublin — Głusk — Wilczopole — Kliny — Wierzchowiska.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk

        Sylwia Jurek

Powrót