USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności I sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Aktualności

I sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk
24.04
2024

I sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

zapraszam na
I sesję IX kadencji Rady Gminy Głusk,


która odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie, ul. Rynek 1.

Zastępca Wójta Gminy Głusk

                Łukasz Wójtowicz 

 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Głusk:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Głusk.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głusk.
 8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 9. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 11. Powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Praworządności i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Praworządności.
 12. Powołanie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
 13. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 

Możliwa jest przerwa w obradach po realizacji punktu 3 porządku obrad i wznowienie obrad 9 maja o godz. 10.00

Powrót