USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności II sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Aktualności

II sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk
21.05
2024

II sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się II sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubelskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk - etap I - obszar w miejscowości Kolonia Prawiedniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wólce Abramowickiej.
 12. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Żabiej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głuszczyzna - ul. Borek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki- ul. Róży Wiatrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mętów- ul. Bajeczna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Mętowski- ul. Rzepakowa.
 17. Sprawozdanie ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.
 18. Sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk. 
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Głusk

 

Konrad Borzęcki

Powrót