USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności III sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Aktualności

III sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk
05.06
2024

III sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w remizie OSP w Prawiednikach odbędzie się III sesja IX kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2023 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok
  2. sprawozdanie finansowe
  3. informacja o stanie mienia komunalnego
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach
  5. opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej
    w sprawie wykonania budżetu
  7. dyskusja i podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. 
 12. Wolne wnioski.
 13.  Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 Gminy Głusk

Konrad Borzęcki

Powrót