USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU...

Aktualności

logotypy dofinansowania: Polska flaga i godło polski, napis Program korpus wsparcia seniorów na rok 2024, logo Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki społecznej
25.06
2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2024

ZADANIE: WSPARCIE GMINY W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH POPRZEZ URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W FORMULE USŁUG SĄSIEDZKICH (MODUŁ I)

DOFINANSOWANIE: 32 400,00 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT: 40 500,00 ZŁ

TERMIN ZAWARCIA UMOWY: CZERWIEC 2024 R. 

 

Gmina Głusk otrzymała dotację na realizację zadania polegającego na organizowaniu i realizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024 (Moduł I).

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich kierowane jest
do osób samotnych w wieku 60 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, bądź rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy im zapewnić. Wsparcie w ramach ww zadania świadczone będzie przez osoby z najbliższego otoczenia, niebędące członkami rodziny.

Aktualnie otrzymane środki powiększone o wkład własny finansowy umożliwią realizację ww usług w okresie 7 miesięcy tj. od czerwca do grudnia 2024 r. w 5 środowiskach pomocy sąsiedzkiej w jednym czasie.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ustalenie odpłatności za realizację usług sąsiedzkich określa uchwałą nr LXX/577/24 Rady Gminy Głusk z dnia 29 lutego 2024 r.

Przyznanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia i  wydania decyzji administracyjnej.

Szczegółowe informacje udziela Pani Anna Gąsior tel. 817518162

 

Powrót