USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Pamiętać o historii

Aktualności

Tablica pamiątkowa z inskrypcją w językach polskim i hebrajskim oraz symbolami judaizmu, w tym Menorą i Gwiazdą Dawida.
01.07
2024

Pamiętać o historii

Jedna ze 124 tablic, upamiętniających społeczność żydowską, która dawniej mieszkała w województwie lubelskim, wisi na budynku Urzędu Gminy Głusk w Dominowie. Jej oficjalne odsłonięcie odbyło się w tym tygodniu, a w uroczystości wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy.

Na tablicy jest napis: "Pamięci Żydów z Głuska - obywateli polskich, zamordowanych przez Niemców w 80. rocznicę Akcji "Reinhardt" 1942 - 1943". Podobne tablice będą upamiętniać tragiczne wydarzenia w 124 miejscowościach regionu, a inicjatorem akcji jest Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Uczestników uroczystości powitał wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz, a historię społeczności żydowskiej w Głusku przypomniała dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinówce Małgorzata Guellard. Zwieńczeniem uroczystości było wysłuchanie utworu "Miasteczko Bełz", który zagrali - uczeń Szkoły Podstawowej w Kalinówce Wojciech Kaleja - na klarnecie i jego mama Katarzyna Kaleja - na skrzypcach.

Pierwsi Żydzi pojawili się w Głusku w 1638 roku, a w 1689 powstała tutaj samodzielna gmina żydowska. W połowie XVIII wieku ludność żydowska liczyła 394 osoby i stanowiła 56 procent ogólnej liczby mieszkańców Głuska. Ich główną domeną był handel. Miejscowi Żydzi mieli swoją synagogę, mykwę i szkołę. W czasie wojny i okupacji, jak w całej Polsce, w lutym 1940 roku hitlerowcy utworzyli w Głusku getto, do którego skierowali transport 65 Żydów ze Szczecina. W szczytowym momencie w getcie przebywało około 700 osób. W październiku 1942 roku większość przetransportowano do getta w Piaskach, a to w Głusko zostało miesiąc później zlikwidowane.

W uroczystym odsłonięcia tablicy w Dominowie byli m.in.: kierownik Oddziału Upamiętniania i Martyrologii przy urzędzie marszałkowskim i prof. Sabina Bober z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radna sejmiku wojewódzkiego Renata Bielecka, radna Rady Powiatu w Lublinie Urszula Paździor, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie ksiądz Zbigniew Pietrzela, a także zastępca wójta gminy Głusk Łukasz Wójtowicz, sekretarz Bogusław Kukuryk i pracownicy urzędu gminy.

 

 

(fot. UG Głusk)

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-pamietac-o-historii-foto,31101.html

 

Powrót