USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności III HALOWY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o...

Aktualności

III HALOWY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Wójta Gminy Głusk
19.01
2018

III HALOWY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Wójta Gminy Głusk

Regulamin i informacje dotyczące III Halowego turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Głusk.

III HALOWY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Wójta Gminy Głusk

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku gdy sprzyjać to będzie sprawniejszemu rozegraniu Turnieju.

I. ORGANIZATORZY:
Gmina Głusk, Gminny Ludowy Klub Sportowy Głusk

MIEJSCE i TERMIN ROZGRYWEK:

Miejsce : Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Mętowie, Termin : 4 luty 2018 r. (niedziela). Rozpoczęcie o godz. 9.00
II. CEL IMPREZY:

Celem turnieju jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku oraz promocja Gminy Głusk i GLKS Głusk.

III. UCZESTNICY:

1. W rozgrywkach mogą brać udział amatorskie drużyny piłkarskie z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Głusk, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
2. Drużyna może się składać tylko z osób zamieszkałych w danej miejscowości, które fakt zamieszkania potwierdziły własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym do turnieju.

IV. REKRUTACJA DRUŻYN

1. W turnieju będzie uczestniczyć maksymalnie 12 drużyn.
2. Z jednej miejscowości mogą zostać zgłoszone nie więcej niż dwie drużyny.
3. O przyjęciu zgłoszenia drużyny decyduje kolejność zgłoszeń (data, godzina)
4. Trzecia drużyna z miejscowości w której zgłoszono już dwie drużyny zostanie wpisana na listę rezerwową.
5. Drużyna ta zostanie dopuszczona do turnieju, o ile nie będzie kompletu 12 zgłoszeń.
6. Organizatorom przysługuje prawo przyznania maksymalnie dwóch tzw. “dzikich kart” dla drużyn składających się wyłącznie z pracowników Urzędu Gminy, nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy oraz z byłych zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Głusk z udokumentowaną przynależnością do klubu. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest ukończenie 30 roku życia, przez wszystkich jej zawodników. Warunek o zameldowaniu lub zamieszkaniu na terenie Gminy nie ma wówczas zastosowania. Jeżeli drużyn jest więcej niż 2 decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

V. WARUNKI UDZIAŁU
1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników, przy czym skład nie może przekraczać 10 graczy.
2. W każdej drużynie muszą zostać zgłoszone co najmniej dwie osoby powyżej 30 lat (urodzeni przed 4 lutego 1988 r.)
3. Jedna z tych osób musi stale przebywać na placu gry . W razie nie stwierdzenia tego faktu drużyna zostanie ukarana karą 2 minut wykluczenia dla jednego z grających zawodników.
4. Każda z drużyn musi mieć kapitana, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych.
5. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić ZGŁOSZENIE będące załącznikiem do niniejszego regulaminu i dostarczyć do P. Bogusława Kukuryka w Urzędzie Gminy Głusk faksem, e-mailem, osobiście (Dominów ul. Rynek 1, 20-388 Lublin), tel. 81 75 18 771, tel. kom. 662 108 258, fax 81 75 18 650 e-mail:sekretariat@glusk.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) do godz. 15.00 – liczy się godzina dostarczenia do Urzędu Gminy.
6. Zgłoszenie musi być podpisane przez kapitana drużyny, który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach.
7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
8. Drużyna zgłoszona nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn.
9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry w piłkę nożną.
10. Spotkanie kapitanów drużyn odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 r. (czwartek) g. 16.00 na Sali Narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie ul. Rynek 1 – losowanie grup.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1. W przypadku pełnej obsady turnieju (12 drużyn), rozgrywki będą się odbywać w 4 grupach po trzy drużyny.
2. Mecze w grupie będą rozgrywane systemem KAŻDY z KAŻDYM, 2 x 8 minut.
3. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy – łącznie 8 drużyn.
4. W fazie pucharowej drużyny grają wg. następującego schematu : zwycięzca grupy A gra z drugą drużyną grupy B itd. 1 A – 2 B, 1 B – 2 A, 1 C – 2 D, 1 D – 2 C.
5. W półfinałach w parach zagrają zwycięskie drużyny z kolejno następujących po sobie ćwierćfinałów.
6. Turniej kończą mecz o III miejsce i finał.
VII. ORGANIZACJA ROZGRYWEK PRZEPISY GRY
1. Turniej odbywa się na hali sportowej przy Zespole Szkół w Mętowie o wymiarach boiska 36×18 m.
2. Zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + 4 zawodników w polu).
3. Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy min. 4 zawodników.
4. Jeżeli w wyniku wykluczeń i kontuzji w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.
5. Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.
6. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany.
7. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze.
8. Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze.
9. W tym przypadku muszą być spełnione następujące warunki:
a/ zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa wyznaczana jest przed meczem przez sędziego w części środkowej lub końcowej boiska),
b/ zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię zmiany,
c/ nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko,
d/ bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego.

Czas gry – 2 x 8 min. z maksymalnie 2 minutową przerwą.

10. Wznowienie gry z linii bocznej – nogą z piłki stojącej na linii autowej.
11. Po wybiciu piki za linię końcową przez zawodnika drużyny broniącej – rzut różny wykonywany jest z narożnika boiska.
12. Obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry na hali z tzw. „jasną podeszwą”. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu.
13. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.
14. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie.
a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:
- umyślnie wybił piłkę, która dotknęła sufitu hali,
- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
- skacze na przeciwnika,
- atakuje przeciwnika,
- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
- popycha przeciwnika,
- przytrzymuje przeciwnika,
- pluje na przeciwnika,
- rozmyślnie dotyka piłkę ręką /oprócz bramkarza we własnym polu karnym/,
b) Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień:
- gra w sposób niebezpieczny (nakładka, niebezpieczny wślizg)
- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania piłki /,
- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
c) Zawodnik musi być upominany i otrzymać karę 2 (lub 5 minutową w przypadku powtarzających się przewinień) jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
- jest winny niesportowego zachowania,
- słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,
- uporczywie narusza przepisy gry,
- opóźnia wznowienie gry,
- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
15. Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
- gra brutalnie,
- pluje na przeciwnika lub na inną osobę,
- zachowuje się wybitnie niesportowo,
- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
- pozbawia drużynę przeciwna bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając piłkę ręką/ nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym,
- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym.
16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.
17. Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego.
- Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym bramkarz dotknął piłkę rękoma.
18. Zawodnik może być ukarany karą 2 i 5 minutową za naruszenie przepisów określonych w punkcie 5 (gdy drużyna utraci bramkę – zawodnik wchodzi na boisko). Drużyna, która ukarana została czerwoną kartką musi odbyć całą karę 5 minutową niezależnie od ilości straconych bramek. Zawodnik wykluczony w pierwszym meczu nie gra w tym samym meczu do końca czasu, drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut a następnie uzupełnia się skład do kompletu. Ten sam zawodnik może grać w następnym meczu a gdy przewini po raz drugi na czerwoną kartkę jest wykluczony z całego turnieju i nie może brać w nim udziału, drużyna po 5 minutach uzupełnia skład do kompletu.
Gdy więcej niż dwóch zawodników otrzyma jednocześnie czerwone kartki , drużyna gra w osłabieniu o dwóch graczy przez 5 minut a następnie gra w osłabieniu 1 zawodnika przez 5 minut.
Jeżeli ten sam zawodnik w tym samym meczu zostanie wykluczony na karę minutową po raz czwarty otrzyma czerwoną kartkę i nie może grać w tym meczu ,po tym fakcie jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut. Ten sam zawodnik może grać w następnym meczu.

19. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
•weryfikacji wyniku meczu,
•dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Turniej ma charakter dobrowolny i amatorski. Osoby biorące udział w rozgrywkach dla własnego bezpieczeństwa powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zawodnik dokonał takich badań i jego stan zdrowia jest odpowiedni do tego typu zawodów. Za nie wykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodników.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w Turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
4. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. Dlatego wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.
5.Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 6. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Organizatorzy zapewniają: opiekę medyczną i ubezpieczenie zawodników.
9. Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu turnieju.

IX. NAGRODY
1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pamiątkowe puchary za zajęcie miejsc I – IV.
2. Dodatkowo zostanie ufundowany puchar dla najlepszego strzelca i bramkarza.

, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [68.50 KB]

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [614.64 KB]

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [305.42 KB]

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [263.19 KB]

 

Powrót