USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wyniki Kosultacji

Aktualności

Wyniki Kosultacji
21.11
2017

Wyniki Kosultacji

W dniach od 17 października 2017 do 07 listopada 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr L/355/10 Rady Gminy Głusk z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 17 października 2017 do 07 listopada 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu  Rocznego programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania propozycji zmian do projektu przekazanego na adres poczty elektronicznej sekretariat@glusk.pl, numer faksu 81 7518650 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głusk  w Dominowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Głusk  pod adresem www.glusk.pl
             W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.

Powrót