USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

Konsultacje społeczne
17.10
2017

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

Konsultacje społeczne w sprawie

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.         O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

 

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                        ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późniejszymi zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Głusk do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „ Programu współpracy Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać w dniach 17.10.2017-07.11.2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1 Dominów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@glusk.pl

                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                          Doradca Wójta Gminy Głusk

                                                                                                  mgr Urszula Paździor

Konsultacje społeczne, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Konsultacje społeczne2, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [82.00 KB]

Powrót