USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Aktualności

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
01.08
2017

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.08.2017 r. – do 31.07.2018 r.” został wyłoniony Wykonawca

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.08.2017 r. – do 31.07.2018 r.” został wyłoniony Wykonawca   tj. firma:

Zakład  Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce                                                        tel.  885260507
W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.
W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres                       sierpień 2017  r. –    lipiec 2018  r.

DO POBRNIA

Harmonogram podstawowy- sierpień 2017-lipiec 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [812.02 KB]

Harmonogram odbioru odpadów zielonych dla nieruchomości,  których  właściciele złożyli deklaracje dodatkowego odbioru ponad odbiór podstawowy  (1  sierpnia – 31 października 2017 r.  oraz  1 kwietnia -31 lipca 2018 r. )  , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [489.21 KB]

                                                                          
Z uwagi na zaoferowane przez Wykonawcę dodatkowe terminy funkcjonowania PSZOK-u
( Wilczopole Kolonia 100) harmonogram zawiera wszystkie terminy jego otwarcia.`

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny wg dat wyszczególnionych w podstawowym  harmonogramie:

 w okresach:  od 1  sierpnia  do 30 września 2017 r.  oraz od 1 maja  do 31 lipca 2018 r.    punkt jest czynny 5 razy w miesiącu tj. w   pierwszy piątek każdego miesiąca  w godz. od 1000 do godz. 1800    oraz   w  4 soboty  wg dat  wyszczególnionych w harmonogramie  w    godzinach od 1000 do 1600.

 2) Od 1 października 2017r.  do 30 kwietnia 2018 r.  punkt jest  czynny  4 razy  w miesiącu tj. w pierwszy piątek miesiąca w  godzinach od 900  do 1700  oraz   w   3   soboty  wg dat wyszczególnionych w harmonogramie   w godzinach  od 1000 do 1600.

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

 Uwaga!   Pierwszy termin otwarcia PSZOK-u  w m-cu sierpniu 2017 r przypada na   4 sierpnia.

Ponadto informujemy, że nr kont ( indywidualnych)   na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Bez zmian pozostają również stawki opłat i kod płatnika.

Powrót