USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”...

Aktualności

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmiana terminu Składnia Ofert
30.06
2017

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmiana terminu Składnia Ofert

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” UWAGA!!! Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

 UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

zmieniony załącznik nr 1- formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.41 KB]

zmienione zapytanie ofertowe, place zabaw-Kalinówka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [211.00 KB]

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]

2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.03 MB]

3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [0.00 B]

4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.66 MB]

5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.25 MB]

6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.86 MB]

7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.50 MB]

8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.97 MB]

11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.22 MB]

12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.02 MB]

13, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.38 MB]

14, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.99 MB]

15, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

16, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.86 MB]

17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.52 MB]

18, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.55 MB]

19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.47 MB]

20, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.39 MB]

przedmiar branża elektryczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.14 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar budowa kontenera szatniowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [901.68 KB]

przedmiar zagospodarowanie działki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [0.00 B]

załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [69.32 KB]

załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.66 KB]

załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.66 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [209.50 KB]

Powrót