Jesteś na: Aktualności Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”...

Aktualności   Odsłuchaj

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmiana terminu Składnia Ofert

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” UWAGA!!! Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

 UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

zmieniony załącznik nr 1- formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.41 KB]

zmienione zapytanie ofertowe, place zabaw-Kalinówka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [211.00 KB]

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]

2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.03 MB]

3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [0.00 B]

4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.66 MB]

5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.25 MB]

6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.86 MB]

7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.50 MB]

8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.97 MB]

11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.22 MB]

12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.02 MB]

13, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.38 MB]

14, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.99 MB]

15, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

16, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.86 MB]

17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.52 MB]

18, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.55 MB]

19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.47 MB]

20, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.39 MB]

przedmiar branża elektryczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.14 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar branża sanitarna cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [583.73 KB]

przedmiar budowa kontenera szatniowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [901.68 KB]

przedmiar zagospodarowanie działki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [0.00 B]

załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [69.32 KB]

załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.66 KB]

załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.66 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [209.50 KB]

Powrót