Jesteś na: Aktualności Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”...

Aktualności   Odsłuchaj

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmina Terminu Składania Ofert

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów UWAGA!!! Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

„UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.34 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [196.00 KB]

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [68.87 KB]

załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [75.93 KB]

załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [75.93 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [195.00 KB]

zagospodarowanie terenu cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

zagospodarowanie terenu cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

zagospodarowanie terenu cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [499.88 KB]

zagospodarowanie terenu cz.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

Specyfikacja techniczna monitoringu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [412.72 KB]

Powrót