USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”...

Aktualności

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmina Terminu Składania Ofert
30.06
2017

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmina Terminu Składania Ofert

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów UWAGA!!! Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

„UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.34 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [196.00 KB]

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [68.87 KB]

załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [75.93 KB]

załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [75.93 KB]

zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [195.00 KB]

zagospodarowanie terenu cz.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

zagospodarowanie terenu cz.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

zagospodarowanie terenu cz.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [499.88 KB]

zagospodarowanie terenu cz.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

Specyfikacja techniczna monitoringu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [412.72 KB]

Powrót