USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Nowe zasady segregacji odpadów...

Aktualności

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.
29.06
2017

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 sierpnia 2017 r. Gmina Głusk wprowadza nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy zbierać selektywnie w sposób przedstawiony w załączonej ulotce informacyjno-edukacyjnej.

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Gminy Głusk

     Od  1 sierpnia 2017 r.  Gmina Głusk wprowadza  nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy  zbierać selektywnie w sposób   przedstawiony w załączonej  ulotce informacyjno-edukacyjnej.   Nastąpi  istotna  zmiana   sposobu odbioru odpadów zielonych  od właścicieli nieruchomości.  W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą 1 raz
w miesiącu  odpady zielone ( skoszona trawa, liście)  w ilości do 5 worków o pojemności 120 l.  Jednocześnie  bez limitu ilościowego odpady te można będzie przekazywać we własnym  zakresie do punktu selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych – PSZOK w Wilczopolu-Kolonii 100,
w terminach jego funkcjonowania.  Ponadto w okresie  od 1 października do 30 kwietnia  również bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierany będzie   popiół z palenisk domowych.

 

Ulotka- segregacja śmieci, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [434.54 KB]

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,   ulotki   są dostępne   również w siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).

Powrót