USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

Ogłoszenie
02.06
2017

Ogłoszenie

Od 1 sierpnia 2017 r. nastąpi zmiana sposobu odbioru odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości.

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Gminy Głusk

Od  1 sierpnia 2017 r.   nastąpi  zmiana   sposobu odbioru odpadów zielonych  od właścicieli nieruchomości.  W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą 1 raz
w miesiącu  odpady zielone ( skoszona trawa, liście)  w ilości do 5 worków o pojemności 120 l.  Jednocześnie  bez limitu ilościowego odpady te można będzie przekazywać we własnym  zakresie do punktu selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych – PSZOK w Wilczopolu-Kolonii 100,
w terminach jego funkcjonowania.

Ponadto  w okresie od 1 kwietnia do  31 października  danego roku kalendarzowego mieszkańcy, którzy chcieliby  aby odpady zielone  odbierane były  bezpośrednio z terenu ich nieruchomości  częściej niż 1 raz w miesiącu,  będą mieli możliwość  skorzystania  z usługi dodatkowego odbioru  tych odpadów za dodatkową opłatą.  Stawka opłaty  z tytułu dodatkowego odbioru odpadów zielonych wynosić będzie  20 złotych do 5 sztuk worków o pojemności 120 l  za każdy dodatkowy odbiór.

W związku z powyższym mieszkańcy  zainteresowani  dodatkowym odbiorem (dodatkowymi odbiorami )  odpadów zielonych   proszeni są  o złożenie  deklaracji  zapotrzebowania na dodatkową usługę  w terminie do dnia  19  czerwca 2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Głusk   Dominów  ul. Rynek 1  ( pok. 101,  I piętro ).

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

 

deklaracja.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.89 KB]

deklaracja.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [179.73 KB]

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,  deklaracje  są dostępne   również w siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).

 

 

Zasady  usługi dodatkowego odbioru odpadów zielonych od dnia 1 sierpnia 2017 r.  określa  uchwała
nr XXXV/329/17 Rady GMINY Głusk  z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania   i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Głusk  oraz  dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi.  (   Dz. Urz.  Województwa Lubelskiego   z 2017 r. poz. 2478)

Powrót