Jesteś na: Aktualności Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”...

Aktualności   Odsłuchaj

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka”

Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” ETAP 1 współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [73.66 KB]

brak powiązań, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [76.02 KB]

zagospodarowanie elektryczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [45.10 KB]

załącznik nr.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.97 MB]

załącznik nr.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.03 MB]

załącznik nr.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.68 MB]

załącznik nr.4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.66 MB]

załącznik nr.5, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.25 MB]

załącznik nr.6, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.86 MB]

załącznik nr.7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]

załącznik nr.8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.22 MB]

załącznik nr.9, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.02 MB]

załącznik nr.10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.38 MB]

załącznik nr.11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.99 MB]

załącznik nr.12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

załącznik nr.13, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.86 MB]

załącznik nr.14, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [111.38 KB]

zagospodarowanie placu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [86.41 KB]

zagospodarowanie saniterne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [507.98 KB]

zapytanie ofertowe- Kalinówka, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [219.00 KB]

Powrót