USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
29.03
2018

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głusk realizuje zadanie pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest. Realizacja tego zadania planowana jest w okresie czerwiec- wrzesień 2018 r.

W związku z powyższym  właściciele nieruchomości, którzy planują  w w/w okresie  usunięcie azbestu  z obiektów  położonych na terenie  gminy Głusk, należących do osób fizycznych i są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni do Urzędu Gminy Głusk złożyć wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski   przyjmowane  w okresie  29 marca 2018 r.   do  25 kwietnia 2018 r.   na zasadach  określonych  Regulaminem przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem  wyrobów zawierającym azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na  terenie  Gminy Głusk   na 2018 r.

Do pobrania:

REGULAMIN 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.65 KB]

zał nr 1 do Regulaminu wniosek Głusk , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.36 KB]

zał nr 1a do Regulaminu Oświadczenie wykonawcy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.00 KB]

zał nr 1b do Regulaminu Oświadczenie właściciela nieruchomości, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.00 KB]

Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,  wnioski są dostępne w  siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).

Powrót