USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Prace nad budową kanalizacji w toku

Aktualności

Prace nad budową kanalizacji w toku
02.08
2018

Prace nad budową kanalizacji w toku

Prace budowlane nad budową kanalizacji w Kalinówce odbywają się zgodnie z planem. Przed wykonawcą kolejny trudny odcinek,wykopy sięgają głębokości ponad 7 m.

Prace prowadzone sa w ramach projektu: "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej " w ramach RPO WL na lata 2015-2020. Zakres projektu obejmuje budowę podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Głusk.
Szczegółowy zakres projektu obejmuje: 1.Wymianę zasuw sekcyjnych i węzłowych polegającą na demontażu starych, skorodowanych i nieszczelnych zasuw, powodujących powstawanie wycieków wody na sieci wodociągowej, a następnie montaż nowych zestawów zasuw we wszystkich miejscowościach objętych projektem. 2. Wykonanie połączenia odcinków wodociągowych (spinek) mających na celu utworzenie na istniejącej sieci wodociągowej systemu pierścieni. System taki znacznym stopniu ustabilizuje ciśnienie wody dostarczanej do gospodarstw, zmniejszy ryzyko braku wody w gospodarstwach w przypadku awarii (możliwość zasilania z kliku stron). 3. Modernizację ujęć wodociągowych : Kalinówka, Wilczopole, Kliny, Prawiedniki. 4. Kanalizację deszczową Ćmiłów oraz Dominów. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 881 m, w tym 553,5 m w Dominowie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i 327, 5 m w Ćmiłowie wraz z odprowadzeniem ujętych wód deszczowych. Planowane do realizacji zadania dotyczące modernizacji ujęć wodociągowych oraz modernizację i budowę sieci wodociągowej mają na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Umożliwi to podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i zamknięcie pierścieni. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Wskaźniki projektu: wskaźnik rezultatu bezpośredniego:Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- wskaźniki produktu: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 4 szt. Długość przebudowanej sieci wodociągowej (spinki) 13,67 km. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (wymiana węzłów i zasuw) - 8 km.

 

 

RPO WL

Powrót