USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Najlepsza gmina wiejska w regionie

Aktualności

Najlepsza gmina wiejska w regionie
20.02
2019

Najlepsza gmina wiejska w regionie

Gmina Głusk najlepiej z wiejskich gmin Lubelszczyzny wykorzystuje unijne dotacje z polityki spójności. Ranking opublikował Główny Urząd Statystyczny. Głuski samorząd, z wynikiem ponad 150 milionów złotych, został sklasyfikowany na 180 miejscu wśród prawie 2,5 tysiąca gmin w kraju.

Autorzy zestawienia uwzględnili w nim wszystkie 2478 gmin w Polsce, które w ubiegłym roku podpisały umowy na realizację inwestycji w ramach polityki spójności na łączną kwotę prawie 186 miliardów 400 milionów złotych.

Dane te obejmują wszystkie projekty realizowane na terenie danej gminy czy miasta i nie dotyczą wyłącznie przedsięwzięć prowadzonych przez ten samorząd, ale również inne samorządy, na przykład powiaty czy województwa. Pod uwagę były brane wszystkie środki dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, ale bez dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Ope

W gminie Głusk z udziałem środków unijnych w minionym roku było realizowanych kilka ważnych i kosztownych zadań. – To m.in. inwestycje w rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa chodników i dróg w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii czy rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Pieniądze na ten cel samorząd pozyskał głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przypomina wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.
W rankingu, opublikowanym przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, lepiej w regionie wypada tylko 9 samorządów, w tym miasta Biała Podlaska, Puławy, Zamość, Chełm i Lublin, który ma najwyższą – piątą pozycję.

To kolejne zestawienie, w którym Gmina Głusk jest tak dobrze oceniana. W grudniu wygrała Ranking Gmin Lubelszczyzny, opracowany przez lubelski ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie, a dwa miesiące wcześniej została sklasyfikowana na siódmym miejscu w kraju wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Powrót