USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Nowy nabór wniosków na montaż...

Aktualności

Nowy nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych
08.04
2019

Nowy nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy Głusk informuje, że najprawdopodobniej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w miesiącach lipiec- sierpień ogłosi kolejny nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.

W związku z tym prosimy mieszkańców zainteresowanych montażem na dachach swoich zabudowań takich urządzeń, o zgłaszanie się do urzędu gminy, w celu wpisania się na listę oraz złożenia deklaracji uczestnictwa.

Udział w projekcie wiąże się z obciążeniem mieszkańca kosztami indywidualnego projektu technicznego, który wykona projektant wyłoniony przez gminę w przetargu. Koszt takiego projektu to około 200-300 zł. Projekt jest własnością mieszkańców i po wykonaniu instalacji zostanie im przekazany. Ryzyko poniesienia kosztów projektu ponoszą mieszkańcy, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że gmina nie otrzyma wsparcia finansowego i nie będzie realizować projektu. W zależności od m.in. zużycia energii, ilości osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni dachu oraz innych czynników powinno się dobierać moc instalacji. W poprzedniej edycji programu założono możliwość wyboru od 2 do 7 kW mocy instalacji. Dla przeciętnej 3-4 osobowej rodziny przyjmuje się średnio 3-4 kW mocy urządzeń. Koszt instalacji szacowany jest na ok. 4-5 tyś. zł. na 1kW. Kosz wkładu własnego mieszkańca to, po doliczeniu wszystkich kosztów, w tym VAT-u to około 45% wartości brutto zamówionej instalacji (w kwocie tej nie liczone są koszty projektu). Prosimy o rozważne przemyślenia i odpowiedzialne podjęcie decyzji.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy w zakładce- odnawialne źródła energii.f

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. nr 110- sekretariat. Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Lenart Tel. 81 7518770 wew.103 

Powrót