Jesteś na: Aktualności Nowy nabór wniosków na montaż...

Aktualności   Odsłuchaj

Nowy nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy Głusk informuje, że najprawdopodobniej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w miesiącach lipiec- sierpień ogłosi kolejny nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.

W związku z tym prosimy mieszkańców zainteresowanych montażem na dachach swoich zabudowań takich urządzeń, o zgłaszanie się do urzędu gminy, w celu wpisania się na listę oraz złożenia deklaracji uczestnictwa.

Udział w projekcie wiąże się z obciążeniem mieszkańca kosztami indywidualnego projektu technicznego, który wykona projektant wyłoniony przez gminę w przetargu. Koszt takiego projektu to około 200-300 zł. Projekt jest własnością mieszkańców i po wykonaniu instalacji zostanie im przekazany. Ryzyko poniesienia kosztów projektu ponoszą mieszkańcy, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że gmina nie otrzyma wsparcia finansowego i nie będzie realizować projektu. W zależności od m.in. zużycia energii, ilości osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni dachu oraz innych czynników powinno się dobierać moc instalacji. W poprzedniej edycji programu założono możliwość wyboru od 2 do 7 kW mocy instalacji. Dla przeciętnej 3-4 osobowej rodziny przyjmuje się średnio 3-4 kW mocy urządzeń. Koszt instalacji szacowany jest na ok. 4-5 tyś. zł. na 1kW. Kosz wkładu własnego mieszkańca to, po doliczeniu wszystkich kosztów, w tym VAT-u to około 45% wartości brutto zamówionej instalacji (w kwocie tej nie liczone są koszty projektu). Prosimy o rozważne przemyślenia i odpowiedzialne podjęcie decyzji.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy w zakładce- odnawialne źródła energii.f

Zgłoszenia przyjmowane są w pok. nr 110- sekretariat. Osoba do kontaktu: Pani Małgorzata Lenart Tel. 81 7518770 wew.103 

Powrót