USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

OGŁOSZENIE
01.07
2019

OGŁOSZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka.

Na podstawie art. 17. pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Głusk:
  1. Nr IV/32/1 23/08 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla działki nr 24/25 w miejscowości Kalinówka.
  2. Nr VI/46/10 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla działek nr 148/1, 152/4, 152/9, 154/2 154/4, 156 w miejscowości Wilczopole Kolonia.
  3. Nr XLII/400/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla działek nr 112/33, 241/7, 245/7, 177, 176/1, 176/12, 176/11 w miejscowości Kazimierzówka.
 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca 2019r. do 29 lipcaa 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głusk przy ul. Rynek 1, w Dominowie, w godz. od 10.00 do 13.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Głusk o godz. 10.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmian miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głusk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r.
 
Wójt Gminy Głusk
 
 
Powrót