USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA
05.07
2019

INFORMACJA

Urząd Gminy Głusk informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych (dotyczy gruntów ornych słabych klas – V i VI), w których wystąpiły szkody w uprawach: zboża jare, rzepak, krzewy owocowe, spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne oświadczenia do Urzędu Gminy Głusk, w sprawie oszacowania tych szkód, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia dokonuje się na oświadczeniu opracowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Wzory oświadczeń do pobrania poniżej.
 
W oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).
 
W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.
 
Ponadto w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych składając oświadczenie o stratach obowiązkowo należy wypełnić i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 
Komisja dokona szacowania strat podczas oględzin w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.
 
Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.
 
Wnioski do pobrania
 
 
Powrót