USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XI sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
29.07
2019

Zawiadomienie o XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głusk,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głusk na 2019 r.
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk,
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
   Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowości Kalinówka,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
   Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowości Kazimierzówka,
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki,
  8. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Kalinówce,
  9. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mętowie,
  10. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w,
   Wilczopolu-Kolonii,
  11. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głusk.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek

Zawiadomienie o XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [215.56 KB]

Powrót