USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA
07.08
2019

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że od 1.08.2019 r. kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności w Lublinie w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Program 2019.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
  • 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy od 01.08.2019 r. do złożenia stosownego oświadczenia.
 
Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 
Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1,20-388 Dominów,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00.
Powrót