USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
28.08
2019

Zawiadomienie o XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 3 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głusk.
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głusk na 2019 r.
  3. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Głusk oraz warunków i zasad korzystania z nich
  4. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  5. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  6. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Głusk a Gromadą Lubieszowską, Obwód Wołyński na Ukrainie
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowości Kalinówka
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowości Kazimierzówka
  10. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk
   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Głusk i Gminą Jabłonna dotyczącego częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
 Sylwia Jurek
 
 
 
 
 
Powrót