USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XIII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
27.09
2019

Zawiadomienie o XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 3 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głusk,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głusk na 2019 r.
  3. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023,
  4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  5. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka,
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinówka,
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinówka.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
 

Zawiadomienie o XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [173.17 KB]

Powrót