USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Informacja dla posiadaczy solarów,...

Aktualności

Informacja dla posiadaczy solarów, pieców i pomp ciepła
12.11
2019

Informacja dla posiadaczy solarów, pieców i pomp ciepła

Informujemy wszystkich posiadaczy solarów, pieców na biomasę i pomp ciepła zainstalowanych w ramach projektu unijnego, realizowanego w 2018 roku na terenie gminy Głusk, na których ciąży obowiązek ich ubezpieczenia, iż w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Głusk a Firmą SANITO, mieszkańcy będą zwolnieni z ubezpieczenia tych instalacji w latach 2020 i 2021.

Na mocy tego porozumienia ubezpieczającym będzie Firma SANITO, a ubezpieczenie będzie obejmowało ryzyka takie jak: pożar, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, grad, huragan, śnieg, trzęsienie ziemi, upadek przedmiotów, powódź, kradzież itp.                                                                          
 
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, którzy zainstalowali na swoich posesjach urządzenia w ramach projektu, a nie zwrócili do gminy podpisanego aneksu do umowy, o jak najszybszym wypełnieniu tego obowiązku.
 
Więcej informacji uzyskać można pod tel. 81 7518770 lub w pok. 103 urzędu gminy.
Powrót