USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Komunikat dla rolników z terenu gminy...

Aktualności

Komunikat dla rolników z terenu gminy Głusk
13.11
2019

Komunikat dla rolników z terenu gminy Głusk

Wójt Gminy Głusk informuje, iż Gmina Głusk zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.
 
W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Głusk zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o w/w odpadach do Urzędu Gminy Głusk w Dominowie  ul. Rynek 1, (I piętro, pokój nr 101) w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. (wtorek). Wniosek zostanie złożony pod warunkiem otrzymania od rolników odpowiedniej ilości deklaracji,a realizacja programu na terenie gminy Głusk będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój 101, tel. 81 7519716
 
Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 (pokój 101) lub  ze strony internetowe j Urzędu Gminy ( załączony do niniejszej wiadomości)
 
Załączniki:
 
Powrót