USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Komunikat dla rolników z terenu gminy...

Aktualności

Komunikat dla rolników z terenu gminy Głusk
24.02
2023

Komunikat dla rolników z terenu gminy Głusk

Wójt Gminy Głusk informuje, iż Gmina Głusk zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Głusk zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o w/w odpadach do Urzędu Gminy Głusk w Dominowie  ul. Rynek 1, (I piętro, pokój nr 101) w terminie do dnia 3 marca 2023 r.

Wniosek zostanie złożony pod warunkiem otrzymania od rolników odpowiedniej ilości deklaracji, a realizacja programu na terenie gminy Głusk będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio
z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój 101, tel. 81 7519716

Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 (pokój 101) lub  ze strony internetowe j Urzędu Gminy ( załączony do niniejszej wiadomości)

 

Załączniki:

 

Ikona docWniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.00 KB]

Ikona docxOświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.20 KB]

 
 
 
Powrót