USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XV sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
06.12
2019

Zawiadomienie o XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Głusk w roku 2019.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych w roku 2019.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  3. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głusk,
  4. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
   • opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały,
  5. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020,
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ćmiłów,
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinówka,
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierzówka.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 
Powrót