USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji

Aktualności

Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji
17.12
2019

Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji

Projekt „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” realizowany przez GrantUnion SP. Z.o.o. w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Głusk niepracujących i nie zarejestrowanych w PUP. Wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

  • Wiek min. 18 lat. 
  • Brak przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza.
Szkolenie Spawacz MAG przeznaczone jest dla 15 osób, którym zagwarantowane zostanie stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1200zł brutto. Szkolenie odbędzie się w wymiarze 145 godzin (25h teorii, 120h praktyki) i zakończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacji wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz książki spawacza.
 
Szkolenie obejmuje wsparcie doradcze, płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
 
Dodatkowo w ramach projektu uczestnik otrzymuje:  
  • komplet badań lekarskich,
  • materiały szkoleniowe,
  • wyżywienie,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów za egzamin Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
 
Więcej informacji dostępnych na: www.rozwojtwoichkwalifikacji.pl oraz pod numerem telefonu: 81 503 24 17, 502 917 606.
 
 
Powrót