USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XVI sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
23.12
2019

Zawiadomienie o XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w remizie OSP w Prawiednikach odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Głusk na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Głusk,
  4. i Gminą Lublin dotyczącego częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  5. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głusk.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 
 
Powrót