USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XVII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
20.01
2020

Zawiadomienie o XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  3. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne,
  4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  5. na 2020 rok,
  6. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 481/2 w Wilczopolu – Kolonii.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
Powrót