USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Protokół z posiedzenia Komisji ds....

Aktualności

Protokół z posiedzenia Komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
21.01
2020

Protokół z posiedzenia Komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W celu przeprowadzenia oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz funkcjonowaniu świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

Powrót