USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Pomoc Ukrainie Jednorazowe wsparcie w wysokości 300...

Pomoc ukrainie

Osoba podpisująca dokument
23.03
2022

Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na osobę na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który:

  • wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisem ustawy, 
  • deklaruje zamiar pozostania w Polsce,
  • został wpisany do rejestru PESEL.

Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

81 75 18 162, 517 103 783, 511 817 671

 

Ikona pdfWZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [307.75 KB]

 
Powrót